0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ocena potrzeb chorych w zakresie wykorzystania środków chłonnych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, badającej potrzeby chorych w zakresie wykorzystywania środków chłonnych oraz ich dostępności. 

Badanie pozwoli na zebranie anonimowych danych statystycznych i ocenę sytuacji chorych i ich opiekunów związanych z użytkowaniem wyrobów medycznych, a także zdiagnozowanie ewentualnych problemów, z jakimi się zmagają w tym zakresie.

Kwestionariusz składa się z 3 części (w sumie z 42 pytań): 

  1. Dane o chorym i jego stanie (18 pytań)
  2. Zakres opieki zdrowotnej w ostatnim roku (5 pytań)
  3. Ocena wyrobów medycznych (19 pytań)

Zapraszamy do uzupełnienia ankiety, co zajmuje do 15 minut.  

Bardzo dziękujemy za zgodę na udział w badaniu. 

W tej ankiecie jest 42 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.